Elulugu

Tuuliki Jürjo (*15.10.1966, Tartu) magister artium

On lõpetanud 1989 Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikapedagoogika erialal, 2001 Elleri Muusikakooli oreli erialal ning 2010 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia oreli magistrantuuri Andres Uibo oreliklassis.

1989-2000 töötas Tartu 2. Muusikakooli solfedžoõpetajana ning 1992-2000 Tartu Maarja koguduse organist-koorijuhina, kus asutas ka kammerkoori “Soli Deo Gloria”.

2000-2014 oli Narva Aleksandri kiriku muusikajuht ja organist ning Narva Eesti Gümnaasiumi muusikaõpetaja. Asutas 2000 noortekoori “Alfa & Omega” ning 2010 professionaalsetest lauljatest koosneva vokaalansambli „Cantatores Narvensis“. 2003 – 2014 töötas Narva Koorikoolis oreliõpetajana.

On laste oreliõppe metoodika väljatöötaja. On kirjutanud orelipalu, mis on ilmunud metoodilistes oreliõppe kogumikes “Narva Lastealbum” ja “Narva lastealbum 2”. Mitmed õpilased on läinud orelit erialana edasi õppima (EMTA, Elleri Muusikakool, Otsa Muusikakool), mitmed õpilased on võitnud mainekatel orelikonkurssidel auhindu: Andres Naruson ja Lea Valiulina konkursil “Gatšina – St. Peterburg” (Andres I ja II ning Lea IV preemia), Andres Naruson pälvis 2015 jaanuaris Moskva Rahvusvahelisel Orelikonkursil II preemia. Orelikontsertidel on Tuuliki Jürjo andnud nii soolokontserte kui esinenud lauljate ja ansamblite kontsertmeistrina (Eestis, Soomes, Venemaal, Leedus, Saksamaal ja Prantsusmaal). On Eesti Kirikumuusika Liidu ja MTÜ Narva Kontsert juhatuse esimees. On omistatud organist-koorijuhi A kategooria. On osalenud oreli meistrikursustel (Peter van Djik, Edouard Oganessian, David Timm).

Produtsendina korraldab kontserte ja kontserdisarjasid alates 2002. aastast („Mu süda, ärka üles“ jt). Loomingus on laule erinevatele kooriliikidele (“Ave Maria”, koraaliseaded), kantaate („Advendikantaat“), oreliteoseid („Orelimissa nr.1 ja nr.2“, "Muusikalised mõtisklused", "Viljandi viisivihik" jt.), suurvorme („Tornimissa“). Annab välja noote (“Narva Lastealbum nr. 1 ja 2”, “Laula, hing”, “50 koraaliprelüüdi”, “55 koraaliprelüüdi”, “Muusikalised mõtisklused”, "Viljandi viisivihik" jt). Kirjutanud ja välja andnud raamatu „Narva luterliku kirikumuusika ajalugu“.

Alates 2014 elab ja tegutseb Viljandimaal. On Viljandi Pauluse koguduse organist, Viljandi Jaani koguduse organist ja koorijuht ning Paistu koguduse organist ja muusikajuht. Alates 2015 juhatab vanamuusikale ning vaimulikule laulule orienteeritud vokaalansambli “In Unison”. Alates 2015 Viljandi Muusikakooli oreliõpetaja. Alates 2017 Võhma Muusikakooli klaveriõpetaja ja kontsertmeister.